MADDE 1-TARAFLAR      :

 

SATICI/HİZMET SAĞLAYICI 

Adı   : HOMEMADE AROMATERAPİK ÜRÜNLER TİCARET A.Ş.

Adresi   : İcadiye Mh. Bağlarbaşı Cd. Ayarcıbaşı Sk. No:5/1 Üsküdar İSTANBUL

Telefon  :

Web   : www.homemadeakademi.com

 

ALICI/ ÜCRETLİ ÜYE 

Adı/Soyadı/Ünvanı : ………………..

ALICI TC Kimlik No :………………..

Adresi   :………………..

Telefon  : ………………..

E-Posta  : ………………..

 

MADDE 2-TANIMLAR      :

 

2.1-Site: üyelerin, SATICI tarafından satışa sunulan ürün ve/veya hizmetlerin belirlenen satış bedeli üzerinden satın alınmasına imkân veren, SATICI’ya ait www.homemadeakademi.com alan adını ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitelerini ifade eder.

 

2.2-Satıcı/Hizmet Sağlayıcı: Homemade Aromaterapik Ürünler Ticaret A.Ş., bedeli karşılığında uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla sunduğu mal ve/veya hizmetlerin satımını (SATICI’ya ait internet sitesi aracılığıyla, mobil ortamlarda ve/veya telefon görüşmeleri vasıtasıyla vs.) yapan tüzel kişidir.

 

2.3-Ücretli üye/Alıcı: İş bu sözleşmedeki şartları ve sitedeki kural ve yasakları kabul ederek, SATICI’ya ait sitedeki hizmetlerden bir veya birden fazlasından bedeli karşılığında faydalanan, SATICI’nın ön gördüğü her türlü yöntem ve tekniği kullanarak uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla (SATICI’ya ait internet sitesi, mobil ortamlar veya telefon vasıtasıyla) yasal mevzuata uygun olarak sunduğu mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişilerdir.

 

2.4-Online Kurs: SATICI’ya ait teknik altyapı ile stüdyo ortamında ya da doğrudan veya dolaylı olarak gerçekleştirilmiş bir icrada ve/veya temsilde dijital teknoloji de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü kayıt ve nakline yarayan araçlarla canlı (eş zamanlı yayın) ve farklı zamanlı yayın için kaydedilen/kaydedilecek olan videoların meydana getirilmesi ve bunların ALICI tarafından canlı (eş zamanlı) ve farklı zamanlı şekillerde sınav hazırlık sürecinde kullanılmasını sağlayan pakete verilen isimdir.

 

2.5-Eş Zamanlı/Canlı Yayın: SATICI’ya ait teknik altyapı ile meydana getirilen ve tüm telif hakları SATICI’ya ait olan, ALICI’nın SATICI’ya ait web sitesine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak eş zamanlı (canlı) yayın ile elektronik ortamda kullanmasına olanak tanınan, online kurs içeriğidir.

 

2.6-Farklı Zamanlı Yayın: SATICI’ya ait teknik altyapı ile meydana getirilen ve tüm telif hakları SATICI’ya ait olan, ALICI’nın SATICI’ya ait web sitesine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak farklı zamanlı yayın ile elektronik ortamda kullanmasına olanak tanınan online kurs içeriğidir.

 

MADDE 3-SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI   :

 

3.1-İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.homemadeakademi.com ve/veya başka domain adres veya adreslerinden sunduğu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

3.2-İş bu sözleşmenin kapsamı, Kullanıcı Sözleşmesi ve ekleri ile site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak Homemade Akademi tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

 

3.3-ALICI, SATICI’nın isim, ünvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu mal ve hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, ve masrafları vs. satışa konu mal ve hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmet sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

 

3.4-www.homemadeakademi.com sitesinde yer alan ön açıklamalar, site kullanım sözleşmesi, üye sözleşmesi, gizlilik politikası ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura; işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

MADDE 4-ÜCRETLİ ÜYE/ALICI OLMA ŞARTLARI :

 

4.1-İşbu sözleşme uyarınca www.homemadeakdemi.com’a ücretli üye olmak isteyenler, kimlik bilgileri ve/veya firma bilgileri de dahil olmak üzere, SATICI tarafından talep edilen kendilerine ait tüm bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde siteye girdikten sonra, online kurs paketi veya kurs türüne göre belirlenen ödeme biçimini seçerek ücretli üyelik bedelini ödemeyi kabul ederler ve ücretli üye olmaya hak kazanırlar. Ücretli üye/ALICI; yürürlükteki mevzuata, işbu sözleşmeye, sitede yer alan üyelik sözleşmesi, gizlilik sözleşmesi ve diğer tüm kurallara uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

4.2-Ücretli üye/ALICI olmak için gerçek kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Tüzel kişilik adına ücretli üyelik başvurusu yapanların ise, şirketi temsile ve yönetmeye yetkili olmaları şarttır. SATICI’nın ücretli üyelik bilgilerinin doğruluğunu denetleme yükümlülüğü bulunmadığından, bilgilerin yanlış verilmesi durumunda, ücretli üyelik süreci tamamlanmamış olacak ve olası bir ihtilaf durumunda SATICI’nın hiçbir yasal sorumluluğu bulunmayacaktır. Ayrıca bir sebepten ücretli üyelik sözleşmesi feshedilerek veya feshedilmeden, ücretli üyeliği durdurulmuş veya tamamen yasaklanmış kişilerin de takdiri SATICI’ya ait olmak üzere üye olmaları engellenebilir. Başvuru sahipleri, SATICI’nın bu bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü olmadığını ve üyelik şartlarına dair bilgilerinin ve belgelerinin tamamının doğru olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

MADDE 5-SATIN ALMA VE ÖDEME PROSEDÜRÜ   :

 

5.1-ALICI, üyeliğe hak kazanacak işlemleri tamamlandıktan sonra, Kredi Kartı ile Satış, Banka Havalesi İle Satış yöntemlerinden biriyle satın almayı gerçekleştirir.

 

5.2-Kredi Kartı ile Satış: ALICI, SATICI’nın belirlediği ve internet sitesinde yer verdiği satış ve teslime ilişkin tüm detay ve bilgileri içeren ürün ve/veya hizmeti, internet sitesi üzerinden sipariş oluşturması, ön bilgilendirme metnini ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmesiyle ve ürün ve/veya hizmetin bedelini kredi kartı ödemesiyle satış işlemi gerçekleşir.

 

5.3-Banka Havalesi ile Satış: ALICI, SATICI’nın belirlediği ve internet sitesinde yer verdiği satış ve teslime ilişkin tüm detay ve bilgileri içeren ürün ve/veya hizmeti, internet sitesi üzerinden sipariş oluşturması, ön bilgilendirme metnini ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmesiyle ve ürün ve/veya hizmetin bedelini SATICI’nın banka hesabına ödenmesine ilişkin taahhütte bulunması (ödeme kaydı oluşturması) ile satış işlemi gerçekleşir.

 

5.4-Banka Havalesi ile Taksitli Satış: ALICI, SATICI’nın belirlediği ve internet sitesinde yer verdiği satış ve teslime ilişkin tüm detay ve bilgileri içeren ürün ve/veya hizmeti, internet sitesi üzerinden sipariş oluşturması, ön bilgilendirme metnini ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmesiyle ve ürün ve/veya hizmetin bedelini SATICI’nın banka hesabına ödenmesine ilişkin taahhütte bulunması (ödeme kaydı oluşturması) ile satış işlemi gerçekleşir.

 

5.5-SATICI, ALICI’dan başka ödeme şekilleri ile ödeme yapmasını talep ederse veya ileride bu imkânı ALICI’ya sunarsa, ödeme SATICI’nın belirlediği diğer ödeme seçenekleri aracılığı ile de gerçekleştirilebilir.

 

5.6-SATICI, işbu sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği her satış işlemi için bedel almaya hak kazanır. ALICI ürün veya hizmeti almayı kabul etmesi ile birlikte aynı anda veya taksitle ödemeyi yapmayı kabul beyan ve taahhüt eder. ALICI, SATICI tarafından belirlenen bedelleri KDV dâhil ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

 

 

5.7-İşbu sözleşmeden kaynaklanan ve ALICI tarafından SATICI’ya yapılan tüm ödemelerin ve bu ödemelerin transfer (havale, EFT vb.) işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için SATICI’nın herhangi bir ödeme kuruluşu ve/veya 3. kişi ile çalışması halinde; SATICI ile ödeme kuruluşu ve/veya 3. kişi arasında imzalanan sözleşme hükümleri işbu sözleşmeyi de bağlayacaktır. Bu kapsamda; ödeme usul ve süresine ilişkin yükümlülükler de dahil olmak üzere sözleşme gereği SATICI yerine ödeme kuruluşunca ve/veya 3. kisi tarafından ifa edilecek işler sebebiyle doğrudan ilgili ödeme kurulusu ve/veya 3. kişi sorumlu olacaktır. Bu bağlamda, ALICI, SATICI’nın hiçbir yasal sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

MADDE 6-ALICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ           :

 

6.1-ALICI, siteye üye olduktan sonra, işbu sözleşmede ve sitenin içeriğinde yer alan bilgiler ışığında, satın alacağı ürün ve/veya hizmetin cinsi, türü, markası, modeli, rengi, fotoğrafları ve yazılı açıklamaların doğruluğu, niteliği, özellikleri, tüm vergiler dahil satış bedeli, satış ilan süresi, satılacak miktarı, stok sayısı, listeleme hususları, teslim yeri, koşulları ve ücretleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin 5. maddesinde ALICI tarafından satış öncesi bilinmesi zorunlu kılınan tüm ön bilgilendirme ve cayma hakkı metinlerini, okuduğunu, bu konuların içeriğini anladığını, ürün ve/veya hizmetin siparişini bu ön bilgilendirmeler ve cayma hakkı konularında bilgi sahibi olarak elektronik ortamda gerçekleştirdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.2-İşbu sözleşmenin 5. Maddesinde belirtilen satın alma yöntemlerinden birini kabul eden taraflar arasında, genel hükümler çerçevesinde ALICI’nın ürün ve/veya hizmetin bedelini ödeme ve teslim alma yükümlülüğü, SATICI’nın ise ilanda ve ön bilgilendirme metninde içeriğini ve şartlarını belirttiği ürün ve/veya hizmeti teslim etme yükümlülüğü doğmuş olur. Bundan sonra taraflarca anlaşılan ürün ve/veya hizmet bedeli ALICI tarafından SATICI’nın sitede veya telefon aracılığıyla belirttiği banka hesabına ödenmek zorundadır. Bu hesaptan başkaca bir hesaba ödenen paralar için SATICI’nın hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

6.3-Eş Zamanlı Yayınlar (Canlı yayınlar) için hizmetlerin kullanım zamanları SATICI tarafından belirlenen bir müfredata (haftanın hangi günleri/günün hangi saatleri/haftada-günde kaç saat vs.) uygun olarak devam ettirilir. SATICI’nın müfredatta ve diğer tüm online kurs içeriğinde değişiklik yapma hakkı saklıdır. ALICI’nın belirlenen saatlerde hizmetten faydalanması için doğru kullanıcı adı ve şifresi ile www.homemadeakademi.com web sitesine bağlanarak giriş yapması gerekmektedir. Farklı zamanlı yayınlar ise; SATICI tarafından belirlenen kullanım süresi içerisinde, belirli bir müfredata tabi olmaksızın ALICI’nın kullanıcı adı ve şifre ile www.homemadeakademi.com web sitesine bağlanarak giriş yapması suretiyle kullanılır. Aksi şekilde hareket edilmesi halinde SATICI’nın yasal sorumluluğu yoktur.

 

6.4-ALICI, satın almış olduğu hizmetten kusursuz şekilde yararlanmak için gerekli bilgisayar donanımını ve yazılımını bulundurmak veya kullanmakla yükümlüdür. Bu anlamda ALICI’dan kaynaklanan yazılımsal ya da donanımsal eksiklik veya arızalar sebebiyle SATICI sorumlu tutulamaz.

 

 

6.5-ALICI, SATICI’nın ön bilgilendirme metninde ve üyelik sözleşmesinde yer verdiği bilgileri, satış bedelini, tüm satış şartlarını ve işbu sözleşmeyi kabul ederek ürün ve/veya hizmeti sipariş ettiği için, kanunda sayılan istisnai durumların haricinde siparişini iptal edemez. Ayrıca sipariş ettiği ürün ve/veya hizmetin bedelini ödemekten de imtina edemez. ALICI sipariş ettiği ürünün ve/veya hizmetin bedelini ödemek zorundadır.

 

6.6-ALICI’nın satın aldığı ürün ve/veya hizmetin, satın aldığı tarihten sonra kampanyaya girmesi sebebiyle, SATICI’dan bedel farkı iadesi talep etmesi mümkün değildir.

 

6.7-Ürün ve/veya hizmetin tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak ancak yalnız bu nedenle sınırlı kalmamak üzere, ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün ve/veya hizmet bedelini ödememesi halinde, tüm yasal sorumluluk ALICI’ya aittir.

 

MADDE 7-SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ          :

 

7.1-SATICI, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

7.2-Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından www.homemadeakademi.com (SATICI) sorumlu değildir. Buna istinaden SATICI, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI, SATICI’dan hak ve alacak iddiasında bulunamaz.

 

7.3-Taksitli satışlarda, ALICI’nın taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, SATICI’nın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 17-19 maddeleri ve diğer ilgili mevzuat uyarınca, henüz vadesi gelmemiş kalan borcun ve taksitlerin tümünün ifasını talep etme hakkı saklıdır.

 

7.4-Doğal afet, yangın, sel, isyan, grev, altyapı ve internet arızaları da dahil olmak üzere hizmetin doğrudan ve dolaylı teknik altyapısını oluşturan sistemlerdeki arızalar, kötü hava koşulları, savaş, terör eylemleri, ambargo, idari ve yasal mercilerin yayın kapatma, erişimi engelleme, erişime ara verme ve kısıtlama kararları gibi, SATICI’nın makul kontrolü dışındaki mücbir sebep sayılan tüm hallerde, SATICI, işbu ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlar, SATICI için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SATICI’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

 

7.5-SATICI, sunduğu içerikleri değiştirme hakkını saklı tutar. Bu kapsamda eş zamanlı yayın veya farklı zamanlı yayınlarda sunumu yapan kişileri değiştirebilir. Bu değişim sözleşmenin eksik ifası olarak değerlendirilemez.

 

7.6-SATICI’nın internet sitesinde yer alan ve reklam amaçlı veya başka sitelere girişe izin verilmesine yönelik konulmuş olan linklerin, ALICI veya 3. şahıslar tarafından ziyaret edilmesi nedeniyle meydana gelecek zararlardan dolay SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI bu maddede değinilen sitelerin içeriğinin güvenilirliği konusunda hiçbir taahhütte bulunmadığı gibi, siteyi ziyaret etmeleri sebebiyle üyelerin ve 3. kişilerin karşılaşacakları olumsuz sonuçlardan da sorumlu tutulamaz.

 

7.7-ALICI tarafından SATICI’ya aksi yönde beyanda bulunulmadığı sürece, ALICI’ya e-posta, SMS vs. elektronik haberleşme araçlarıyla iletiler gönderilebilecektir. Sözleşmeye aykırılık hallerinde SATICI’nın her türlü zararının tazminini talep hakları saklıdır. İşbu sözleşme sitenin herhangi bir sebeple yayınının durması veya durdurulması halinde durma süresince askıya alınmış sayılır. Bu süreçte askıda kalan satış işlemleri için ALICI tazminat talebinde bulunamaz.

 

7.8-ALICI’nın, işbu sözleşmenin üstünde bulunan yasal mevzuata uymaması, işbu sözleşme hükümlerinden birini ihlal etmesi veya site kurallarına uymaması halinde SATICI; ihtara gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin her zaman tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir. SATICI, fesih dışında ALICI’nın siteye üyeliğini dondurma, kısıtlama, sonlandırma işlemleri yapabileceği gibi sözleşme ihlaline ilişkin belge, içerik, yorum ve her türlü bilgiyi silme ve siteden kaldırma hakkına sahiptir.

 

7.9-Sitenin SATICI tarafından faaliyetinin tamamen durdurulması yani sitenin kapatılması halinde, işbu sözleşme hiçbir ihbara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. SATICI işini, ticari ortaklığını ve site alan adını değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı ile yürütmeye hakkı vardır. SATICI’nın bu faaliyetleri farklı bir sitede icra etmesi durumunda, ALICI işbu sözleşmenin 7.7. maddesinin yeni sitede de uygulanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

MADDE 8-CAYMA HAKKI          :

 

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, videolar, sarf malzemeleri, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ve hizmetler için cayma hakkı kullanılamaz. İşbu sözleşme kapsamında satış işlemi gerçekleştikten sonra elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerin iadesi veya tekrar satışı mümkün olmadığı için bu hizmetler hakkında da cayma hakkı kullanılamaz.

 

MADDE 9-GİZLİLİK          :

9.1-SATICI, ALICI’ya ait edindiği kişisel bilgilerin tamamını, işbu sözleşmede ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan üyelik sözleşmesi ve gizlilik politikası içinde yer alan hükümler uyarınca kullanacak, saklayacak ve 3. kişilerle paylaşacaktır. İşbu madde ALICI tarafından peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilir.

 

 

9.2-SATICI işbu kişisel bilgileri idari/yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde SATICI kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. Kredi kartı bilgileri SATICI tarafından kesinlikle saklanmaz, Kredi kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

 

10-DİĞER HÜKÜMLER     :

10.1-FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI:

 

10.1.1-Site’nin (tasarım,  metin,  imge,  html kodu   ve   diğer   kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları ( SATICI’nın telif haklarına tabi çalışmalar)  SATICI’ya ait olarak ve/veya SATICI   tarafından   üçüncü    bir   kişiden    alınan    lisans    hakkı      altında kullanılmaktadır.

 

ALICI’lar, SATICI’nın bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı SATICI’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaktır.

 

10.1.2-SATICI’nın, hizmetleri, bilgileri ve telif haklarına tabi çalışmalar, SATICI’nın ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

 

10.1.3-Kullanıcılar, SATICI’nın Marka ve Logosu’nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

10.2-SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ:

10.2.1-SATICI, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu sözleşme   ve  eklerini,   uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site’de ilan etmek suretiyle değiştirebilir.

 

İşbu sözleşmenin  değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen  geçerlilik  tarihi  olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.  İşbu  sözleşme,  ALICI/KULLANICI’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

 

 

10.2.2- İşbu sözleşme mevcut kayıtlı tüm kullanıcılar açısından ……… tarihinde ve bu tarihte ve sonrasında kayıt olan tüm kullanıcılar açısından kayıt oldukları kayıt tarihinden itibaren geçerlilik kazanacaktır.

 

10.3-MÜCBİR SEBEPLER:

 

Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, SATICI, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, SATICI için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SATICI’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

10.4-UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ:

 

İşbu Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

10.5-SÖZLEŞMENİN FESHİ:

 

İşbu Sözleşme, Alıcı/Kullanıcı Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Alıcı/Kullanıcı’nın  geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. SATICI, Alıcı/Kullanıcı’ların işbu Sözleşmeyi ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Alıcı/Kullanıcı’lar, fesih sebebiyle, SATICI’nın uğradığı tüm zararları

tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

10.5.1-Alıcı/Kullanıcı’nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

 

10.5.2-Alıcı/Kullanıcı’nın kendisi için oluşturulmuş Alıcı/Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

10.5.3-Alıcı/Kullanıcı’nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunması.

 

 

 

11-EK KURALLAR             :

 

ALICI/KULLANICI’lar, işbu maddede tanımlanan kuralların işbuSözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu ve işbu Sözleşme ile birlikte geçerli olacağını kabul ederler.

 

ALICI/KULLANICI’lar kuralları okuyup anladıklarını kabul ederler.

 

 

SATICI                                                                                                       

HOMEMADE AROMATERAPİK ÜRÜNLER TİCARET A.Ş.

 

ALICI/KULLANICI

——————–

 

SİTEMİZE ÜYE OLARAK, KULLANICI SÖZLEŞMESİ’Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.