Gizlilik & Güvenlik

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Homemade Aromaterapik Ürünler Ticaret Anonim Şirketi tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemlerini, kimlere aktarılabileceğini ve KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin olarak  bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kimlik verisine (ad, soyad) iletişim verisine (e posta, telefon) ilişkin bilgiler işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir.

Söz konusu verileriniz; firmamız online kaydınızın gerçekleştirilebilmesi, tarafınızla kurulacak olan iletişim faaliyetinin yürütülebilmesi, gerekli durumlarda bilgilerinizin teyit edilebilmesi ve olumsuz risklerin önlenmesi, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafaza edilebilmesi, bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınabilmesi, düzenleyici ve denetleyici kurumlara karşı yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, hukuki süreçlerinin yürütülebilmesi amaçları ile işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek ve sınıflandırılacaktır. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz;  şirketimizin tabi olduğu yasal mevzuat gereği kanuni istisna halleri, online gerçekleştirilen ticari faaliyetlere ilişkin ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların tertibi, iş ve pazarlama stratejilerimizin planlaması, sitemiz üzerinden sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin tüketicilerin yönelim ve alışkanlıklarının belirlenerek kişiselleştirilmiş öneri ve tanıtım faaliyetlerinin planı-icrası nedenleriyle; yetkili kamu kurum ve kuruluşları, 6698 sayılı KVKK md.8 uyarınca kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıkların halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleriyle paylaşılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, İcadiye Mh. Ayarcıbaş Sk. No:5 Üsküdar/İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya info@homemadearomaterapi.com e-posta adresine iletebilirsiniz