1.CAYMA HAKKI :

1.1. 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin ‘Cayma Hakkı’nın istisnalarının düzenlendiği 15. maddesinin e fıkrası uyarınca ‘Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler’ ve ğ fıkrası uyarınca; ‘Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler’ cayma hakkının istisnası niteliğindedir. Homemade Akademi tarafından tüketiciye sunulan elektronik kitap ile kayıtlı-canlı video ders hizmetleri belirtilen istisnalar kapsamında yer aldığından; Tüketicinin, işbu sözleşme kapsamında satın aldığı kitaplar ve kayıtlı-canlı video ders hizmetleri yönünden cayma hakkı bulunmamaktadır.

1.2. MÜCBİR SEBEP :

Homemade Akademi’nin çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, infilak, grev, lokavt, yetki iptali, durdurma, resmi merciler tarafından alınmış kararlar veya Homemade Akademi kontrolü haricinde zuhur eden haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında mücbir sebebin devamı süresince Homemade Akademi’nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya geç yerine getirmesi sebebiyle sorumlu olmayacaktır.

Homemade Akademi mücbir sebebin meydana gelişini müteakip derhal yazılı veya diğer iletişim kanalları ile Tüketiciye durumu bildirecektir.
İlgili kamu otoritesi tarafından, mevcut mevzuatta değişiklik yapılması, sınavın durdurulması veya ertelenmesi halleri de mücbir sebep kapsamında değerlendirilecektir.

Homemade Akademi ‘kayıtlı ders’ hizmetinin 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle Homemade Akademi’ye erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine (doğal afet, elektrik, internet kesintisi, yetkili kamu otoritelerinin engellemesi vb. durumlar söz konusu olabilir) ilişkin bir garanti vermemektedir. Homemade Akademi, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

  1. ÖDEME İADESİ :

2.1. Sözleşme konusu hizmetin  Homemade Akademi tarafından ifa edilememesi veya Tüketici hakem heyeti tarafından Tüketiciye bedel iadesine karar verilmesi durumlarında, ödeme seçeneklerine ilişkin iade prosedürü aşağıdaki gibidir:
2.1. Kredi kartı ile ödeme yapılmışsa banka veya ödeme kuruluşunun komisyon tutarı iade edilmez. Kredi kartı veya havale ile ödeme yapılmışsa KDV tutarı ve yayın tutarı iade edilmez. Canlı video paketlerinde paket kapsamında iadeye karar verilen tarihe kadar işlenen canlı/kayıtlı ders oranına karşılık gelen eğitim tutarı iade edilmez. Kalan ödeme tutarlarının tümü kredi kartına veya Tüketicinin maille bildirmiş olduğu kendi adına kayıtlı banka hesap numarasına iade edilir.

2.2. Tüketici, tüm bu ödeme iade prosedürünü okuduğunu ve kabul ettiğini beyan eder.